Actievoorwaarden Rabo ClubSupport Fandag 2022

Actievoorwaarden Rabo ClubSupport Fandag 2022

1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:

a) Aanbieder: Coöperatieve Rabobank U.A., handelende onder de naam Rabobank.

b) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon in Nederland, die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze actievoorwaarden.

c) Actievoorwaarden: deze voorwaarden.

d) Actie: Rabo ClubSupport Fandag 2022.

e) Actieperiode: inschrijven kan tot en met 21 oktober 2022.

f) Actiewebsite: www.rabohockeyhelden.nl en/of raboclubsupportfandag.nl. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.

3. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder en is ter promotie van de Rabo ClubSupport Fandag 2022.

4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.

5. Deelname staat open voor Deelnemers in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar. Minderjarige Deelnemers aan de Actie hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig om deel te kunnen nemen. De aanwezigheid van deze toestemming kan door de Aanbieder worden gecontroleerd. Als er geen toestemming is, is deelname aan de Actie niet mogelijk. Echter kan alleen een meerderjarige deelnemer de coupon online invullen en een team opgeven voor deelname.

6. Door deelname aan de Rabo ClubSupport Fandag 2022 accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van de Fandag worden gebruikt door aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk.

7. Om kans te kunnen maken op deelname moet de Deelnemer het volgende doen: Een meerderjarig ouder/verzorger kan een jongensteam opgeven voor de Rabo ClubSupport Fandag 2022 via www.rabohockeyhelden.nl en/of www.raboclubsupportfandag.nl en dient vervolgens de velden in te vullen onder ‘inschrijven’.

Inschrijven gaat als volgt:

Stap 1: Ga naar https://www.rabohockeyhelden.nl of https://www.raboclubsupportfandag.nl.

Stap 2: Bij opgave van een team dient er geklikt te worden op ‘Geef een team op’ en vervolgens ‘opgeven team’.

Stap 3: Vul alle velden correct en volledig in.

Stap 4: Verzend het formulier door te klikken op ‘verzend formulier’.

8. Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de Actie.

9. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

10. Het prijzenpakket bestaat uit: deelname aan de Rabo ClubSupport Fandag 2022.
Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking.

11. De winnaar wordt als volgt bepaald: Door middel van een onafhankelijke jury worden de prijswinnaars bepaald (indien er meer inzendingen zijn dan beschikbare prijzen). Er worden in totaal 28 jongens hockeyteams gekozen. Zowel de winnaars als de deelnemers die geen prijs hebben gewonnen krijgen tussen 21 oktober en 25 oktober 2022 persoonlijk bericht.

12. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.

13. Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

14. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.

15. De Aanbieder kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de Aanbieder inzake de Actie.

16. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via email gestuurd worden naar: corporate.events@rabobank.nl onder vermelding van ‘klacht Actie Rabo ClubSupport Fandag 2022’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.

17. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.

18. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.

19. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

© Rabobank Nederland – Home